Brutus våren 2022 (ett år) foto: U Hedvall
S*Bjaros Arion foto: Christina Solander Härén
foto: U Hedvall

EMS: svart tabby med vitt n 09 22

Född 2021.04.22

Stamtavla i Pawpeds

Stamtavla i Findus

Far: S*Bjaro’s Arion n 09 22

Mor: SE*Sus Basia n 22

Vikt: ca 6,5 kg

Hälsotester:

Scanning för HCM ej bokad ännu men planer finns för det under hösten 2022 alt. vårvintern 2023

FelV/FIV –

MyCatDNA test visade bl a (önskas mer info, vänligen ta kontakt!)

Blodgrupp: A bärare av b-blod typ 2

PK-def utan anmärkning

Bärare av bicolour eller helvit

Bärare av solid färg

Ej bärare av dilution (dock finns i hans linjer) liksom golden

38% heterozygot = strax över genomsnittet inom rasen (där de flesta ligger mellan 35 – 40%)