Den Sibiriska katten påstås ha väldigt låga halter av det vanligaste allergenet, Feline domesticus allergen number 1 (Fel d1) men det finns ännu inga vetenskapliga bevis för detta. Men flera ägare och uppfödare kan berätta att många allergiker verkar tolerera den Sibiriska katten bättre än andra raser.

Vi har själva en pälsallergiker i familjen som klarar alla tre katterna utan allergikänning. Dock kände han av Sally väldigt mycket de tre första veckorna när hon kom hem till oss. Vi har också släktingar med allergi som tyvärr inte kan hälsa på oss en längre stund. Det är alltså väldigt individuellt om man reagerar eller ej.

Vi är genom Sällskapet Sibirisk katt testhemVänligen ta kontakt via deras sida då de för statistik och uppföljning av ditt besök. Statistiken kan ge mer belägg för om rasen är allergivänlig.

Vi fick möjligheten att testa vår allergi i ett testhem, det här är vårat sätt att ”pay it forward”.