Länk i pawpeds

Länk i Findus

HCM 2022-06-08 normal veterinär Eva Adolfsson

PKD 2022-06-08 normal veterinär Eva Adolfsson

FIV / FeLV 2022-06-08 negativ

Tårtan är testad i MyCatDNA:

PKdef ua

CS-fri

A/AB bärare av b-blod typ 2