SE*Sus Dimitri / Kungen / CG ett år 2022-07-22 foto: Andreas K
Maj 2022 10 månader vikt ca 6kg foto: U Hedvall
Utställning i Västerås maj 2022