Då alltför många katter samlade i samma hem ger stor stress och risk för osämja och sjukdomar är vi mycket tacksamma över de fodervärdar vi har.