Här samlas de katter som bytt ägare och inte finns kvar i katteriet t ex fodervärdskatter

SE*Sus Basia ”Tia” finns numera i Charlotte Bossel Normans ägo