Svart tabby hane

Baron väger vid fyra veckors ålder 523g han är under utvärdering för eventuell avel.

Baron 4 veckor
Baron 4 veckor


Baron 4 veckor foto: U Hedvall
Baron 4 veckor foto: U Hedvall
Baron 4 veckor foto: U Hedvall
Baron 4 veckor foto: U Hedvall

Baron väger vid fem veckors ålder 621g. Fortfarande under utvärdering för eventuell avel!

Baron 6 veckor foto: U Hedvall
Baron 6 veckor foto: U Hedvall
Baron 8 veckor foto: U Hedvall
Baron 8 veckor foto: U Hedvall
Baron 8 veckor foto: U Hedvall
Baron 9 veckor foto: U Hedvall
Baron 9 veckor foto: U Hedvall
Baron 9 veckor foto: U Hedvall
Baron 9 veckor foto: U Hedvall