Basia 31 oktober 2019 – 8 veckor

Basia ”Tia” har sommaren 2021 övergått i Charlotte Bossel Normans ägo.