Dimitri / Kungen / CG är fodervärdskatt och bor hos bästa Andreas i Avesta

maj 2022 foto: U Hedvall
maj 2022
maj 2022
Västerås 2022
SE*Sus Dimitri / Kungen / CG ett år 2022-07-22 foto: Andreas K