Föddes som nummer två, även han med fin födelsevikt om 127 gram. På bilderna ett dygn gammal och tre dygn.

Två veckor
Fem veckor och tre dagar
Fem veckor och tre dagar
Fem veckor och tre dagar
6 veckor och två dagar
Sju veckor och fem dagar
Elva veckor och två dagar